Định lượng nguyên vật liệu trong bán cafe

Phân hệ định lượng nguyên liệu là một điểm khác biệt của phần mềm quản lý quán cafe so với công cụ khác, nhóm tính năng rất thuận lợi cho dịch vụ đặt ăn và mua sắm nguyên liệu chế biến.

Thực hiện dự tính nguyên vật liệu đặc biệt có ý nghĩa với các bếp trưởng, người đi chợ của nhà hàng, canteen, quán cafe. Sản phẩm hay hàng hoá đều cấu thành từ nguyên vật liệu đầu vào, chỉ cần đưa số lượng ước tính các món ăn bán trong ngày là có thể biết được lượng nguyên vật liệu cần chuẩn bị.