Phần mềm bán hàng - 22. Quản lý shop cửa hàng mỹ phẩm

Phần mềm quản lý cửa hàng (shop) mỹ phẩm tích hợp chức năng in mã vạch loại nhỏ dùng riêng cho mỹ phẩm thông báo hạn sử dụng, cảnh báo hàng tồn, hàng bán chậm, quản lý chi tiết công nợ, doanh thu bán hàng cho nhân viên, quản lý chi tiết các khoản mục thu chi, quản lý thông tin khách hàng vip,...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SHOP CỬA HÀNG MỸ PHẨM

Quản lý hàng hóa

qUẢN LÝ hàng hoá và các nhóm hàng hóa, bảng giá nhập xuất hàng hóa, các nhà cung cấp/ hãng sản xuất, màu sắc, kích cỡ, hình ảnh, cấp giá bán, giá khuyến mại, cho từng khách hàng

Quản lý kho - mua hàng - nhập - xuất

Nhập mua hàng và trả hàng lại nhà cung cấp; xuất bán hàng và nhập hàng trả lại từ khách hàng, đơn đặt hàng/ báo giá, chuyển kho nội bộ, chuyển kho chi nhánh, xuất hủy hàng hóa, ...

  • Quản lý trả lại hàng, hoặc mượn hàng.

Quản lý thu chi

  • Quản lý thu chi công nợ từ khách hàng, nhà cung cấp; thu chi khác với nhiều khoản mục linh hoạt.

Hệ thống báo cáo truy xuất thông tin đa dạng

Các báo cáo đa dạng, phong phú, và tùy chỉnh. Bao gồm các biểu mẫu, báo cáo theo quy định, các báo cáo quản trị khác, và đặc biệt là báo cáo do người dùng yêu cầu thiết kế. Báo cáo ở nhiều góc độ khác nhau, đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản trị của khách hàng:

In mã vạch theo đặc thù ngành mỹ phẩm như kích cỡ, màu sắc, chất liệu, hãng sản xuất...

  • Báo cáo bán hàng; mua hàng chi tiết và tổng hợp
  • Báo cáo thu chi công nợ khách hàng và thu chi khác, quỹ tiền.
  • Báo cáo doanh số và thu chi công nợ khách hàng theo nhân viên
  • Báo cáo nhập xuất tồn kho: thẻ kho, tồn kho, nhập-xuất-tồn kho
  • Báo cáo hàng lỗi, hàng bán chậm, hàng bán chạy
  • Báo cáo phân tích kinh doanh tổng hợp: số lượng, doanh số bán hàng tháng của từng mặt hàng, nhóm hàng, cho từng khách hàng; báo cáo phân tích tổng hợp phải thu, phải trả, phát sinh, lỗ lãi ... trong kỳ v.v...

Chức năng cảnh báo

  • Công cụ cảnh báo tồn kho trên mức hoặc dưới mức cho phép
  • Công cụ cảnh báo nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhắc hạn thanh toán, nợ quá định mức