Phần mềm bán hàng - 02. Quản lý kho

Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý kho cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ

- Hệ thống danh mục đầy đủ: kho hàng, hàng hóa, dịch vụ, loại, nhóm, nhà sản xuất… hỗ trợ nhiều đơn vị tính.

- Chế độ theo dõi hàng tồn: quản lý hàng hóa chính xác đến từ sản phẩm, nguyên vật liệu. Hỗ trợ các loại hàng hóa dịch vụ không theo dõi tồn kho nếu không cần thiết.

- Nhập kho: nhập số lượng hàng hóa theo đơn hàng mua của nhà cung cấp.

- Kiểm kho: kiểm tra mức lệch giữa tồn kho và thực tế.

- Chuyển kho nội bộ: chuyển hàng hóa giữa các kho.

- Chuyển kho liên cửa hàng: chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng trong một chuỗi.

- Trả hàng nhà cung cấp: tự động chỉnh số lượng hàng hóa vênh lệch so với thực tế

- Mua hàng: đặt hàng nhà cung cấp, mua hàng tập trung sau đó chuyển xuống từng cửa hàng trong chuỗi hay tại cửa hàng mua trực tiếp tuy theo mô hình triển khai.

- Hệ thống cảnh báo: Báo cho người quản lý kho về hạn mức tồn kho theo tiêu chí đặt ra.