Phần mềm bán hàng - 30. quản lý cửa hàng sắt thép vật liệu xây dựng

Phần mềm bán hàng tôn, sắt, thép, vật liệu xây dựng phù hợp cho các cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, sắt thép. Hỗ trợ nhiều đơn vị tính.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG SẮT THÉP VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Các nghiệp vụ chính trong phần mềm

 • Nhập mua hàng
 • Đơn đặt hàng của khách hàng
 • Xuất bán hàng
 • Nhập hàng trả về
 • Xuất trả hàng
 • Xuất chuyển kho nội bộ
 • Thu tiền khách hàng
 • Chi trả tiền hàng cho nhà cung cấp
 • Chi khác: Tiền lương NV, tiền thuê VP, tiền vận chuyển, …
 • Kiểm kê hàng tồn kho
 • Quản lý nợ phải thu – phải trả
 • Quản lý khách hàng theo địa bàn, khu vực
 • Quản lý mặt hàng theo 2 hoặc 3 đơn vị tính
 • Chức năng phân quyền sử dụng

Hệ thống báo cáo chuyên nghiệp

 • Chi tiết doanh số bán hàng theo mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, nhân viên.
 • Tổng hợp doanh số bán hàng theo mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, nhân viên.
 • Thống kê hàng bán nhanh, bán chậm
 • Chi tiết nợ phải thu. Tổng hợp nợ phải thu khách hàng.
 • Chi tiết nợ phải trả. Tổng hợp nợ phải trả nhà cung cấp.
 • Phần mềm thống kê chi tiết hàng tồn kho. Tổng hợp hàng tồn kho theo mặt hàng, nhóm hàng, kho hàng, …