Phần mềm bán hàng - 33. Quản lý cửa hàng bán sữa, đồ hộp

Phần mềm quản lý cửa hàng bán sửa, đồ hộp giúp quản lý chính xác tồn kho, doanh thu, công nợ từ đó giảm chi phí và công việc quản lý hàng ngày.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN SỬA

Tổng quan về các nghiệp vụ phần mềm quản lý cửa hàng bán sữa, đồ hộp

 • Quản lý nghiệp vụ tồn, nhập và xuất hàng hóa vật tư.
 • Quản lý kho/cửa hàng (nơi lưu giữ hàng hoá – vật tư).
 • Quản lý hàng hoá theo nhiều tiêu chí.
 • Xuất nhập bao gồm nhiều hình thức: chuyển kho, trả hàng, xuất/nhập.
 • Báo động tồn kho dưới tối thiểu.
 • Giá vốn tính theo phương pháp bình quân gia quyền.
 • Tự động tính toán và phát sinh hàng loạt các báo cáo: tồn, nhập, xuất, cân đối xuất nhập theo nhiều tiêu chí lọc khác nhau.
 • Hỗ trợ kiểm kê thông qua thiết bị kiểm kê bằng mã vạch.
 • Quản lý từng chứng từ phát sinh mua bán: Bao gồm cả chiết khấu (% hay theo giá trị của giá trị mua hàng).
 • Chiết khấu chi tiết cho từng mặt hàng, có thể chiết khấu % cho từng khách ấn định trước.
 • Tự động áp dụng chính sách khuyến mãi trong danh sách khuyến mãi mua hàng tặng hàng thiết lập trước.
 • Quản lý doanh số mua bán với nhà cung cấp cũng như khách mua hàng.
 • Quản lý doanh số, doanh thu của từng nhân viên kinh doanh bán hàng.
 • Cung cấp danh sách khách hàng hoặc nhà cung cấp trong khoảng thời gian (nhiều tháng) bất kỳ không có giao dịch nào.
 • Quản lý quỹ, các phiếu thu chi.
 • Quản lý từng phiếu thu chi: giá trị, loại thu chi và thanh toán.
 • Quản lý thanh toán chi tiết cho từng phiếu mua bán.
 • Theo dõi công nợ nhà cung cấp và khách mua hàng trực tiếp trong phần mềm quản lý bán sữa