Phần mềm bán hàng - 09. Hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo đầy đủ của phần mềm bán hàng giúp người quản lý có cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh doanh của cửa hàng:

- Báo cáo tổng hợp và chi tiết về doanh số, lợi nhuận, tồn kho, công nợ,…

- Phân tích theo cửa hàng, kho hàng, hàng hóa, nhân viên, khoảng thời gian,…

Hệ thống báo cáo theo thời gian thực, tức mỗi nghiệp vụ phát sinh làm thay đổi số liệu về hàng hóa, doanh thu đều được cập nhật lên báo cáo gần như ngay lập tức.