Phần mềm bán hàng - 17. Online

Phần mềm bán hàng onine

 • Dữ liệu tập trung tại máy chủ tại cửa hàng trung tâm:
 • Thông tin sản phẩm, giá bán
 • Danh sách cửa hàng
 • Thông tin khách hàng
 • Danh mục thẻ thành viên
 • Chính sách giảm giá, chính sách tích lũy điểm
 • Hệ thống điểm của Thẻ thành viên
 • Hệ thống Thẻ Prepaid
 • Hệ thống Thẻ Gift
 • Dữ liệu bán, xuất hàng, doanh thu của tất cả các cửa hàng
 • Các giao dịch bán hàng, thẻ Khách hàng thân thiết, thẻ Prepaid, Thẻ Gift được thực hiện OnLine.

Ưu điểm của giải pháp

 • Thông tin sản phẩm, đơn giá và các chính sách khuyến mại thống nhất trên toàn hệ thống và chỉ có một đầu mối nhập liệu
 • Dữ liệu được quản lý xuyên suốt, thừa kế theo phân cấp chặt chẽ (không cần phải nhập liệu lại hay import):
 • Dữ liệu được cập nhật tức thời tại mọi phân hệ phần mềm trên toàn hệ thống: thông tin sản phẩm, giá, chính sách khuyến mại khi được cập nhật sẽ lập tức có hiệu lực trên toàn hệ thống,…
 • Triển khai hệ thống đơn giản.
 • Việc cập nhật phần mềm dễ dàng thuận lợi: chỉ cần cập nhật phần mềm tại trung tâm thì tất cả các phân mềm tại các nơi khác sẽ tự động cập nhật, không cần phải đến từng nơi để cập nhật.
 • Việc quản lý dữ liệu hệ thống đơn gian chỉ tập trung tại trung tâm, tránh được mất mát dữ liệu.
 • Việc cài đặt lại phần mềm tại các cửa hàng dễ dang khi gặp sự cố máy tính như: hư máy, virus,…

Nhược điểm của giải pháp

 • Hoạt động phụ thuộc vào đường truyền Internet.

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG ONLINE

MÔ HÌNH PHẦN MỀM BÁN HÀNG ONLINE