Phần mềm bán hàng - 27. Cửa hàng văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý cửa hàng văn phòng phẩm áp dụng công nghệ mới nhất tích hợp bán hàng bằng mã vạch, và tính năng quản lý văn phòng phẩm chuyên nghiệp. Được thiết kế đơn giản dễ sử dụng kể cả người không biết nhiều về máy tính.

PHẦN MỀM BÁN HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM

Quản lý danh mục

 • Quản lý và khai báo cáo danh mục dùng chung cho toàn hệ thống.
 • Danh mục kho hàng
 • Danh mục đối tác: khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.
 • Hình thức thu, chi
 • Danh mục đơn vị tính

Quản lý khách hàng

 • Lưu trữ các thông tin khách hàng để dễ dàng chăm sóc
 • Chức năng truy vấn tìm kiếm khách nhanh chóng

Quản lý hàng hóa

 • Phần mềm cho phép người dùng tự thiết lập mã hàng, chủng loại hàng hóa theo từng nhóm hàng, loại hàng.
 • Phần mềm được tích hợp in mã vạch cho sản phầm.
 • Cho phép tìm kiếm hàng hóa nhanh chóng theo nhiều tiêu chí.

Quản lý bán hàng

 • Màn hình trực quan, dễ sử dụng giúp nhân viên bán hàng làm phiếu và in bill nhanh chóng.
 • Hỗ trợ bán hàng bằng mã vạch
 • Xem nhanh tồn kho hàng
 • Tự động tính toán chiết Khẩu - khuyến mãi cho khách hàng

Thiết lập các chương trình khuyến mãi

 • Hỗ trợ cho việc thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mai một cách dễ dàng, linh động.
 • Cho phép thành lập khuyến mãi theo mặt hàng, hóa đơn.

Quản lý kho

 • Thống kê lượng tồn kho.
 • Kết nối với các thiết bị kiểm tra kho . Cho phép kiểm tra kho bằng mã vạch
 • Cho phép nhập kết quả kiểm tra kho từ file Excel
 • Cảnh báo hàng vượt tồn kho min, max
 • Quản lý hàng nhập, xuất, luân chuyển nội bộ

Quản lý Mua hàng

 • Đặt hàng mua từ nhà cung cấp
 • Thanh toán hàng cung cấp dịch vụ
 • Công nợ nhà cung cấp

Quản lý thu - chi

 • Quản lý thu, chi công nợ khách hàng - nhà cung cấp.
 • Quản lý các điều khoản thu chi khác : chi lương nhân viên, tạm ứng tiền, chi văn phòng phẩm, ...

Hệ thống báo cáo

 • Báo cáo bán hàng : Báo cáo chi tiết hàng bán, báo cáo doanh thu ban hang trong ngày, ...
 • Báo cáo kinh doanh nhân viên : chi tiết bán hàng theo nhân viên,...
 • Báo cáo kho hàng : báo cáo hàng tồn, báo cáo đầu vào đầu ra tồn kho; nhập - xuất - tồn