Phần mềm bán hàng - 48. Quản lý shop cửa hàng quà lưu niệm đồ chơi trẻ em

Phần mềm quản lý bán hàng shop cửa hàng quà lưu niệm rất phù hợp với các shop, cửa hàng bán quà lưu niêm đồ chơi.

Bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng shop, cửa hàng quà lưu niệm với giao diện đơn giản, thân thiện với người sử dụng, dễ dàng cài đặt, cài vào là sử dụng ngay.

QUAN LY SHOP CUA HANG BAN QUA LUU NIEM DO CHOI

Quản lý Khách hàng

Phần mềm hỗ trợ:

 • Quản lý thông tin cơ bản của khách hang và có thể thêm các thuộc tính quản lý khách hang trong danh mục
 • Lập báo cáo điểm số cho khách hàng
 • Quản lý và cảnh báo được sinh nhật của khách hàng. Báo trước bao nhiêu ngày theo thiết lập
 • Đổi điểm cho khách hang bằng tiền (thanh toán mua hàng) hoặc bằng quà tặng
 • Thiết lập được hệ thống thẻ VIP cho khách hang và thẻ VIP có giới hạn thời gian

Quản lý nhà cung cấp

 • Quản lý thông tin nhà cung cấp, thêm được thông tin và bỏ bớt thông tin
 • Quản lý được đơn đặt hàng với nhà cung cấp.
 • Quản lý được công nợ với nhà cung cấp
 • Quản lý được hạn thanh toán với nhà cung cấp
 • Quản lý được xuất nhập tồn với từng nhà cung cấp.
 • Lập được phiếu nhập kho từ lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng

Quản lý thông tin hàng hoá

 • Quản lý được tình trạng xuất nhập tồn của từng kho hàng
 • Thiết lập được giới hạn tồn tối thiểu và tối đa cho hàng hoá trên từng kho (Chi nhánh)
 • Mỗi chi nhánh có một giới hạn tồn khác nhau. Và cảnh báo được ( Cảnh báo chỉ hiện lên đối với những người quản lý kho trong phân quyền không hiện tất cả người dùng)
 • Có khả năng định nghĩa đơn vị tính và tiến hành nhập xuất được nhiều đơn vị tính
 • Định nghĩa gói hàng và tiến hành gói hàng để bán hoặc nhập xuất
 • Quản lý được hạn sử dụng của hàng hoá và cảnh báo hạn sử dụng.
 • Giá vốn của hàng hoá xác định ở từng kho lưu trữ ( chi nhánh)
 • Áp được giá bán cho từng chi nhánh
 • Đồng thời chốt được giá vốn ở thời điểm. trên từng kho, từng chi nhánh

Thiết lập các chính sách khuyến mại, giảm giá trên hang hóa

Phần mềm bán hàng quản lý shop cửa hàng đồ lưu niệm cho phép:

 • Thiết lập được hàng hóa giảm giá theo thời gian
 • Thiết lập được nhóm hàng hóa theo thời gian
 • Thiết lập mua hàng tặng hang
 • Thiết lập tổng tiền hang tặng hang
 • Thiết lập mua hang tặng tiền