Phần mềm bán hàng - 34. Quản lý cửa hàng bán bia, nước ngọt và nước giải khát

Phần mềm quản lý bán hàng cửa hàng bia, nước ngọt và nước giải khát giúp giảm tải nhanh chóng các công việc thủ công dẫn dễ đến sai xót từ khâu bán hàng đến khâu chiết rót, kiểm tra …, giúp người bán hàng nhanh và thuận tiện hơn, giúp các lãnh đạo có thể quản lý một cách hiệu quả.

Phần mềm còn hướng tới tiêu chí gần gũi và thân thiện hơn với người sử dụng để giúp người sử dụng có thể sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và đầy hiệu quả.

Chức năng bán hàng được dựa vào nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh bia, nước giải khát, nước ngọt, cùng với giao diện thân thiện dễ sử dụng, thêm vào đó cùng với các công cụ hỗ trợ thiết yếu sẽ giúp việc bán Hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN BIA NƯỚC NGỌT NƯỚC GIẢI KHÁT

Các chức năng chính của phần mềm

  • Quản lý mặt hàng: hỗ trợ nhiều đơn vị tính
  • Quản lý tồn kho
  • Quản lý doanh thu, công nợ. Đối với một số mặt hàng hỗ trợ quản lý công nợ võ, bình.
  • Kiểm kê tồn kho trên phần mềm.
  • Quản lý nhân viên bán hàng
  • Quản lý chính sách giá theo khách hàng nhóm khách hàng
  • Quản lý chính sách giảm gia cho khách hàng, mặt hàng
  • Tra cứu lịch sử mua hàng, giá mua lần cuối của khách hàng ngay lúc lập phiếu bán hàng
  • ....