Phần mềm bán hàng - 01. Quản lý bán hàng

Hỗ trợ hai cách bán hàng

- Bán hàng bằng mã vạch: việc bán hàng bằng mã vạch sẽ giúp nâng cao tính chính xác khi nhân viên bán hàng.

- Bán hàng bằng lựa chọn sản phầm hay nhập mã sản phẩm: đối với một số cửa hàng có mã sản phẩm ít hay mã sản phẩm dễ nhớ hoặc muốn chọn sản phẩm có hình ảnh thì áp dụng cách bán hàng theo cách này.

Hỗ trợ các nghiệp vụ bán hàng

- Bán hàng tại cửa hàng sử dụng máy tính (PC, LAPTOP) hay máy tính bảng Android, IPAD

- Trả hàng theo phiếu bán hoặc trả hàng tự do

- Giảm giá trên hóa đơn hay theo chi tiết của từng mặt hàng. Cho phép cài đặt chế độ giảm giá tự động hay do nhân viên bán hàng tự nhập

- Thanh toán bằng nhiều hình thức: tiền mặt, thẻ quà tặng, thẻ ngân hàng, điểm tích lũy, ...

- Cài đăt cho phép bán hàng khi hết hàng (bán âm) hoặc cấm bán khi đã hết hàng

- Bán hàng theo gói (package)

- Theo dõi công nợ bán hàng

- Theo dõi doanh thu hàng ngày

- Cài đặt cho phép cấm nhân viên bán hàng sửa lại phiếu bán hàng sau khi đã in hoặc cho phép sửa tự do

Quản lý kho