Phần mềm bán hàng - 24. Quản lý bán gas lẻ

Phần mềm quản lý bán gas giúp quản lý doanh thu bán gas, doanh số, công nợ, tồn kho, võ bình tích hợp google maps để tìm đường và caller-ID để hiển thị thông tin khách hàng gọi đến. Tư vấn miễn phí : 0907 943 968

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN GAS

Tính năng chính của phần mềm

 • Quản lý doanh thu bán gas, doanh số, công nợ, tồn kho.
 • Quản lý vỏ chai: số lượng cho khách hàng mượn, số lượng khách hàng trả lại, số lượng vỏ khách hàng còn nợ.
 • Quản lý thẻ thành viên khách hàng và các chương trình khuyến mãi: giảm giá, tích lũy điểm,…
 • Quản lý các nhiều loại chính sách khuyến mãi trên mặt hàng
 • Quản lý thanh toán tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ VIP, thanh toán bằng điểm tích lũy,...
 • Hỗ trợ lãnh đạo có thể điều hành công việc từ xa, không cần có mặt ở công ty
 • Phân tích doanh số bán hàng theo từng ngày, từng giờ
 • Phân tích doanh số, lợi nhận theo thời gian, mặt hàng, khu vực, nhân viên
 • Hỗ trợ xem báo cáo trên điện thoại, máy tính bảng android, iphone, ipad
 • Quản lý các thông tin liên quan đến mặt hàng.
 • Quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp (CRM).
 • Báo cáo dự báo các mặt hàng không đủ tồn kho.
 • Quản lý thông tin nhập hàng, trả hàng, bán sĩ, bán lẻ, nhập hàng trả lại, hàng hư, hàng bị mất, tồn kho.
 • Quản lý doanh số bán hàng theo nhân viên.
 • Cho phép bán hàng có chiết khấu trên hóa đơn.
 • Quản lý thông tin chi, thu, sổ quỹ hằng ngày hay một khoảng thời gian bất kỳ.
 • In được báo cáo bán hàng, báo cáo thu chi hằng ngày.
 • Quản lý theo dõi công nợ: tổng hợp, công nợ chi tiết, công nợ đến hạn thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp.
 • In được báo cáo mua hàng, bán hàng, trả hàng, tồn kho hiện tại, nhập xuất tồn, hàng hư mất, lịch sử mua bán chi tiết của một mặt hàng bất kỳ.
 • In được báo cáo doanh thu lợi nhuận của từng loại mặt hàng.
 • In được danh sách các mặt hàng, khách hàng có doanh thu cao nhất trong một khoảng thời gian bất kỳ.
 • In được danh sách mặt hàng bán chạy nhất trong một khoảng thời gian bất kỳ.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần thiết.
 • Phân quyền người dùng theo chức năng.
 • Hỗ trợ báo cáo theo nhiều tiêu chí khác
 • Tích hợp thiết bị Caller ID (Thiết bị hiển thị số điện thoại và thông tin khách hàng)
 • Tích hợp google maps tìm đường đi
 • Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức
 • Hỗ trợ xem tồn kho online (ngay tức thì sau khi cập nhật dữ liệu vào hệ thống)
 • Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho
 • Theo dõi chính xác việc nhập xuất của từng mặt hàng hay nhóm mặt hàng
 • Phần mềm cho phép xem tồn kho hiện tại của mặt hàng nhanh chóng