Phần mềm bán hàng - 25. Quản lý phân phối gas

Phần mềm quản lý phân phối gas có thể sử dụng riêng rẽ (máy đơn – quầy bán hàng và thu tiền), nhiều người dùng (chạy trên mạng nội bộ - nhiều quầy bán hàng và thu tiền) hay quản từ xa qua internet.

Mục tiêu xây dựng

 • Quản lý doanh thu, doanh số, công nợ bán LPG chai chi tiết theo từng khách hàng, từng tuyến bán lẻ, từng thị trường ( VD: HCM, Miền Tây, Miền Đông Nam bộ).
 • Quản lý vỏ chai: số lượng cho khách hàng mượn, số lượng khách hàng trả lại, số lượng vỏ khách hàng còn nợ hoặc còn gửi lại công ty, số lượng đã thu tiền đặt cọc, mức đặt cọc theo từng thời điểm, từng khách hàng, số lượng vỏ màu khách hàng giao cho công ty (nếu có).
 • Quản lý chặt chẽ chính sách giá bán, các chính sách chiết khấu, hỗ trợ , tổng số tiền chiết khấu, hỗ trợ cho từng khách hàng, theo từng thời điểm, từng thị trường.
 • Triển khai tại bộ phận quản lý bán LPG chai thuộc phòng Tổng hợp kinh doanh.

Tính năng

Quản lý mặt hàng & chính sách giá

 • Các mặt hàng được phân chia theo khối lượng LPG chứa trong chai và màu sơn của chai. Hiện tại có các mặt hàng sau: LPG chai: xám 12kg, xanh 12kg, vàng 12kg, đỏ 12kg, đỏ 12,5kg, xám 45kg, xám 50 kg ( để mở khi cần có thể thêm mặt hàng mới vào ).
 • Giá (đã trừ chiết khấu trực tiếp) áp dụng cho từng mặt hàng, từng khách hàng, từng thời điểm là khác nhau-> Chương trình cần hỗ trợ thay đổi giá hàng loạt (tăng, giảm theo số tiền cụ thể ví dụ tăng 1000, 2000…) và có thể thay đổi giá riêng từng khách hàng nhanh chóng; theo dõi lịch sử thay đổi giá của từng mặt hàng, khách hàng.

Chính sách chiết khấu, hỗ trợ

Chinh sách chiết khấu, hỗ trợ gồm có hai loại:

Trừ trực tiếp khi bán hàng:

Giảm giá bán trực tiếp:

 • Tùy theo từng khu vực, từng khách hàng, chính sách công ty mà giảm trực tiếp trừ thẳng vào giá bán lẻ LPG chai do công ty qui định. Giá bán lẻ LPG chai cùng một mặt hàng do công ty qui định là như nhau cho tất cả các khách hàng ở cùng một thời điểm. Chính sự khác nhau về mức chiết khấu trực tiếp tạo nên sự khác biệt về giá giữa các khách hàng. Mức giảm giá trực tiếp này tương đối ổn định trong một thời gian.

Hỗ trợ trả vỏ:

 • Tùy theo phát sinh thực tế mà giảm trực tiếp trừ thẳng vào giá bán cho khách hàng.

Chiết khấu cuối tháng:

 • Được tính vào cuối tháng căn cứ vào số lượng LPG chai bán trong tháng và chính sách chiết khấu, hỗ trợ áp dụng cho khách hàng.
 • Tùy theo mức sản lượng từng khách hàng sẽ có mức chiết khấu, hỗ trợ tương ứng khác biệt nhau.
 • Theo từng khách hàng, theo từng thời điểm mà có chính sách chiết khấu, hỗ trợ cố định hoặc có thời hạn.

Quản lý bán hàng

 • Quản lý doanh số bán từng khách hàng, từng tuyến bán lẻ, từng thị trường theo thời gian.
 • Quản lý doanh thu, công nợ theo từng khách hàng, từng tuyến, từng thị trường theo thời gian.
 • Gồm có hai nhóm khách hàng:
 • Nhóm khách hàng nhỏ, lẻ: lấy hàng thông qua các tuyến xe giao hàng, mỗi tuyến xe giao hàng sẽ giao cho 1 hay nhiều khách hàng. Nhóm này cần thống kê báo cáo theo tuyến và chi tiết từng khách hàng.
 • Nhóm khách hàng lớn: nhận hàng tại các kho của công ty hoặc công ty giao hàng tận nơi. Nhóm này chỉ cần thống kê theo từng khách hàng, theo thị trường.
 • Hệ thống tự áp giá cho từng mặt hàng bằng cách tra vào bảng giá.
 • Doanh số theo theo nhân viên giao hàng

Quản lý Vỏ bình

 • Quản lý số lượng vỏ đã giao, nhận về mặt số lượng và loại vỏ ( GĐ, Sopet, Vinagas... )
 • Quản lý số lượng vỏ đã cho khách hang mượn hoặc trả lại => quản lý số lượng bình khách hàng đang nợ.
 • Quản lý số lượng, mức thế chân vỏ bình theo từng thời điểm và số tiền đặt cọc mà Bên A đã thu của khách hàng.

Phần mềm đang vận hành tại Gas Gia Đình và Gas Thủ Đức