Phần mềm bán hàng - 07. Hỗ trợ tiếp thị - marketing

Phần mềm có đầy đủ các phân hệ hỗ trợ marketing sử dụng sms hay email

Bạn có thể: tạo email thông báo chương trình khuyến mãi; tạo email giới thiệu sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng; tạo email cập nhật thay đổi địa chỉ, giá bán, cách thức mua hàng.

Hệ thống SMS marketing đang được nghiên cứu để đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ lợi ích giữa khách hàng và nhà cung cấp sản phẩm.