Phần mềm bán hàng - 26. Quản lý cửa hàng điện gia dụng - Điện tử

Phần mềm bán hàng điện tử điện gia dụng giúp quản lý chính xác tồn kho, doanh thu, công nợ. Tích hợp phân hệ quản lý bảo hành.

PHẦN MỀM BÁN HÀNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN GIA DỤNG

Tính năng chính của phần mềm

Quản lý hàng hóa

 • Quản lý nhiều thông tin liên quan đế mặt hàng: mã, mã vạch, tên, nhiều đơn vi tính, hình ảnh,...
 • Quản lý nhiều mức giá bán
 • Cấu thành được nhóm linh kiện để thành sản phẩm
 • Tích hợp in mã vạch, đọc mã vạch
 • Quản lý số SERIAL(kinh doanh ngành điện tử)
 • Quản lý số IMEL (kinh doanh ĐTDD)

Quản lý khách hàng

Quản lý kho

 • Chuyển kho nội bộ
 • Xuất huỷ hàng hoá
 • Xuất hàng trả lại nhà cung cấp
 • Nhập lại hàng trả từ khách hàng
 • Kiểm kho bằng máy kiểm kho
 • Phiếu cân đối hàng tồn…

Mua hàng - nhập hàng

 • Nhập tồn đầu kì
 • Nhập trong kì
 • Chiết khấu theo nhà cung cấp
 • Chiết khấu theo từng sản phẩm
 • Chiết khấu trên tổng hoá đơn
 • Thông báo công nợ nhà cung cấp ngay trên phiếu nhập.
 • Phiếu nhập hàng trả lại từ khách hàng

Bán hàng - Xuất hàng

 • Thông báo số lượng tồn của sp trong quá trình bán hàng
 • Hiển thị công nợ khách hàng
 • Phiếu trả lại hàng cho nhà cung cấp
 • Bán hàng theo nhân viên

Hệ thống báo cáo

Báo cáo Nhập hàng

 • Tổng hợp nhập hàng( Theo khoảng thời gian, nhà cung cấp, nhóm hàng, mặt hàng, kho, quầy, hàng khuyến mại, từ số hoá đơn tới số hoá đơn.. )
 • Truy vấn ngược ra excel, xem lại hoá đơn…..
 • Báo cáo theo ngày, tháng, quý, năm

Báo cáo Bán hàng

 • Phần mềm cho phép tổng hợp bán hàng (theo khoảng thời gian, khách hàng, nhóm khách hàng, sản phẩm,số SERIAL, IMEL, kho quầy, từ số hoá đơn đến số hoá đơn, Bộ sản phẩm ghép từ linh kiện, nhóm hàng, các điều kiện lọc thêm giống excel)
 • Báo cáo bán hàng theo hoá đơn, nhân viên, hàng khuyến mại )
 • Báo cáo theo ngày, tháng, quý, năm
 • Chiết khấu hoa hồng cho nhân viên theo sản phẩm
 • Báo cáo hàng bán chậm
 • Báo cáo hàng trả lại
 • Báo cáo hàng trả lại nhà cung cấp
 • Báo cáo trả lại từ khách hàng

Báo cáo kho

 • Báo cáo tồn kho theo sản phẩm, khoảng thời gian,nhóm sản phẩm, loại hàng, nhóm hàng, bộ sp, nhà cung cấp,
 • Báo cáo cân đối hàng hoá

Báo cáo công nợ

 • Nhà cung cấp (theo khoảng thời gian, sản phẩm, nhóm hàng, loại hàng…)
 • Báo cáo công nợ khách hàng (theo khoảng thời gian, sản phẩm, nhóm hàng)
 • Báo cáo khách hàng nợ quá định mức..