Phần mềm bán hàng - 15. Quản lý nhà hàng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Nghiệp vụ quản lý nhà hàng

 • Phần mềm quản lý nhà hàng quản lý theo khu vực, cho phép khách hàng đặt bàn trước, xem sơ đồ vị trí bàn theo khu vực, chuyển bàn, gộp bàn, hủy bàn, theo khách hàng yêu cầu.
 • Thu ngân có thể lựa chọn menu thực đơn một cách dễ dàng.
 • Sau khi khách hàng lựa chọn thực đơn, menu thực đơn tự động chuyển đến các vị trí như bếp, quầy pha chế, … Việc ghi nhận món (Order) của khách hàng có thể thực hiện bằng giấy hoặc qua iphone, ipod, máy tính bảng android
 • Cho phép khách hàng đặt món mở theo yêu cầu, trả món.
 • Giá tiền của món ăn có thể khác nhau theo thời gian hoặc khu vực theo quản lý yêu cầu.
 • Có chức năng lưu lại khách hàng nợ, ngày nợ, trả trước.
 • Thu ngân tính tiền theo tỷ giá VND,USD,EURO,… hay các hình thức thanh toán như thẻ VIP, VISA, MASTER CARD.
 • Thu ngân có thể được phân quyền thực hiện tăng giá, giảm giá theo từng món ăn hoặc cả hóa đơn.
 • In bill tính tiền
 • In hóa đơn GTGT (VAT)

Quản lý kho

 • Tồn kho được cập nhật ngay lập tức khi bán hàng
 • Cho phép định nghĩa các định mức nguyên liệu khấu hao cho món ăn hay đồ uống để quản lý tồn kho

Hệ thống báo cáo đa dạng

 • Báo cáo theo ngày giờ người dùng lựa chọn, đa dạng, phong phú, bao gồm các biểu mẫu, báo cáo theo quy định, các báo cáo quản trị khác, hoặc đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Báo cáo bán hàng, mua hàng theo chi tiết và tổng hợp.
 • Báo cáo thu chi, công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
 • Báo cáo tình hình tài chính.
 • Báo cáo các mặt hàng tồn kho.

Quản lý khuyến mãi

 • Quản lý các hính sách khuyến mãi/tích điểm trên thẻ thành viên.
 • Quản lý các chính sách khuyến mãi trên món ăn.
 • Quản lý các chính sách khuyến mãi trên hóa đơn.

Cảnh báo

 • Cảnh báo tồn kho trên mức hoặc dưới mức cho phép.
 • Cảnh báo công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhắc hạn thanh toán.
 • Cảnh báo sinh nhật khách hàng có thẻ thành viên

Bảo mật

 • Hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
 • Phần mềm đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

Sơ đồ hoạt động của phần mềm

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Khả năng mở rộng

 • Phân hệ đồng bộ dữ liệu qua internet giữa nhà hàng và trung tâm sử dụng trong trường hợp quản lý chuỗi nhà hàng.
 • Phân hệ truy cập dữ liệu từ xa qua internet sử dụng trong trường hợp lãnh đạo muốn truy cập dữ liệu từ xa, vd: từ nhà riêng, khi đi công tác, ...
 • Phân hệ quản lý điểm loyalty, thông tin khách hàng online (dùng thống nhất trên toàn hệ thống nhà hàng) sử dụng trong trường hợp quản lý chuỗi nhà hàng.
 • Phân hệ quản lý thẻ trả trước (Prepaid Card).
 • Phân hệ gửi tin nhắn SMS cho khách hàng.
 • Phân hệ gửi email cho khách hàng.