Phần mềm bán hàng - 38. Quản lý cửa hàng tiện lợi - tiện ích

Phần mềm quản lý bán hàng là giải pháp tốt nhất để quản lý cửa hàng tiện lợi. Phần mềm giúp giảm nhẹ công việc quản lý kho, quản lý chính sách khuyến mãi, doanh thu, công nợ và chăm sóc khách hàng.

Phần mềm giúp chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ lưu trữ và xử lý khối lượng lớn thông tin của cửa hàng qua nhiều năm. Phần mềm mang lại những lợi ích cho việc quản lý dữ liệu bán hàng: Lưu trữ để tra cứu nhanh; xuất nhiều dạng bảng thống kê và báo cáo cho nhà quản lý.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG TIỆN LỢI - CỬA HÀNG TIỆN ÍCH

Tra cứu nhanh – bán hàng nhanh

Dữ liệu chuẩn, tra cứu nhanh, tăng tối đa tốc độ xử lý tại điểm bán hàng, giảm áp lực bán hàng và áp lực hàng chờ thanh toán. Phần mềm bán hàng cho phép:

  • Chọn hàng hóa, tên khách hàng theo từ khóa, hình ảnh hoặc bằng mã vạch
  • Tra cứu hàng hóa theo nhóm hàng, nhà sản xuất, nhà cung cấp
  • Tra cứu hóa đơn đã lưu và hóa đơn lưu tạm, quay lại hóa đơn đang thanh toán

Đọc số liệu chính xác – ra quyết định thông minh

Tình hình thực tế của cửa hàng thể hiện rõ ràng trên số liệu, bao gồm cả việc quan sát tình hình biến động ra sao trong nhiều năm. Xử lý thông tin chuẩn xác, đồng bộ, chỉ trong ít giây phần mềm sẽ hiển thị cho nhà quản lý bảng thống kê chi tiết trên các đối tượng sau:

  • Khách hàng và nhà cung cấp
  • Nghiệp vụ bán hàng
  • Tài chính công nợ
  • Nhân sự cửa hàng
  • Thống kê khác: Kho hàng, Dịch vụ sau bán, Dịch vụ thẻ khách hàng

Hệ thống báo cáo tạo điều kiện cho người quản lý nắm bắt chính xác, kịp thời kết quả kinh doanh bằng việc liên tục tổng hợp dữ liệu từ cửa hàng đưa về thể hiện trên báo cáo. Nhờ đó, quản lý cửa hàng kịp thời can thiệp vào quá trình bán hàng, điều hành đội ngũ nhân viên cũng như lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.