Phần mềm bán hàng - 10. Các bước triển khai

Các bước cơn bản chuẩn bị để vận hành phần mềm bán hàng

- Máy tính (pc hay laptop) dùng để cài đặt phần mềm

- Máy quét mã vạch nếu quản lý hàng bằng mã vạch

- Máy in mã vạch hoặc máy in laser thường để in mã vạch và báo cáo

- Máy in hóa đơn bán lẻ nếu cần in hóa đơn cho khách hàng

- Nếu quản lý từ xa qua internet hay quản lý chuỗi thì cần có đường truyền internet

- Máy kiểm kho nếu cần kiểm kho bằng máy

- Thiết bị hiển thị (Customer display) nếu cần hiện giá hay tổng số tiền cho khách hàng xem lúc tính tiền

- Ngăn tiền (Cash Drawer) để tiền dùng trong bán lẻ nếu cần

- Thẻ thành viên nếu cấp phát thẻ thành viên cho khách hàng