Phần mềm bán hàng - 08. Quản lý chuỗi cửa hàng

MÔ HÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG

Việc quản lý chuỗi cửa hàng trong phần mềm được thực hiện theo 2 mô hình online hoặc offline:

- Mở thêm chi nhánh, cửa hàng, điểm bán hàng nhanh chóng dễ dàng

- Việc mở thêm cửa hàng thực hiện theo thời gian thực ngay khi bạn có yêu cầu

- Báo cáo doanh số, tồn kho, công nợ,…trong chuỗi cửa hàng có thể thực hiện ở mức chi tiết từng cửa hàng hoặc mức tổng hợp trên tất cả các cửa hàng

- Các báo cáo có thể xem qua website hoặc qua điện thoại, máy tính bảng